Kognitiivis-ratkaisukeskeinen lyhytterapeuttikoulutus (40 op)

Nyt on mahtava tilaisuus kouluttautua lyhytterapeutiksi ja saada valmiudet sekä ratkaisukeskeisten että kognitiivisten työmenetelmien käyttöön. Nämä ovat yleisimmin käytetyt terapiamenetelmät, ja koulutus yhdistää nämä kaksi ainutlaatuisella tavalla. Koulutuksen käytyäsi sinulla on laajat ja erinomaiset valmiudet asiakkaittesi auttamiseen molempien terapiamenetelmien keinoin sekä niiden yhdistelmällä.

Koulutus sisältää runsaasti käytännön harjoittelua, joiden avulla opit käyttämään taitoja myös asiakastyössä. Harjoituksia ohjaavat ratkaisukeskeiset ja kognitiiviset psykoterapeutit. Koulutus antaa siten hyvät lähtökohdat käytännön lyhytterapiatyöhön.

Koulutus kestää noin 1,5 vuotta ja sen voi suorittaa oman työn ohella. Koulutuksen käytyään opiskelija voi käyttää lyhytterapeutti-nimikettä, joka ei ole terveydenhuollon suojattu ammattinimike.

Opiskelijana saat oikeudet myös Terapeuttini.fi -hakukoneeseen sekä apua profiilin luomiseen siten, että se parhaiten korostaa juuri sinun ammattitaitoasi ja henkilökohtaisia vahvuuksiasi.

Lyhytterapeuttikoulutuksen tavoitteet

Koulutuksen jälkeen opiskelija:

 • ymmärtää ratkaisukeskeisen ja kognitiivisen lyhytterapian taustafilosofiat ja periaatteet
 • osaa soveltaa ratkaisukeskeistä viitekehystä, jossa painotetaan yksilön omia voimavaroja, toivoa, merkityksellisyyden kokemusta, osallisuutta ja myönteistä mielenterveyttä
 • osaa soveltaa kognitiivista viitekehystä, jossa tarkoituksena on auttaa tunnistamaan ja ymmärtämään omaa ajattelua ja käyttäytymistä sekä harjoitella uusia taitoja elämänlaadun parantamiseksi
 • osaa yhdistellä edellä mainittuja viitekehyksiä löytääkseen kulloisellekin asiakkaalle ja kyseiseen haasteeseen parhaiten sopivat keinot
 • osaa määritellä lyhytterapian sisällön, keston, tavoitteet sekä seurannan mittarit hyödyntämällä selkeää lyhytterapeuttista rakennetta
 • tunnistaa erilaisia mielenterveyden ongelmia ja niiden hoitoon soveltuvat ratkaisukeskeiset, kognitiiviset ja kognitiivis-ratkaisukeskeiset menetelmät
 • osaa soveltaa ratkaisukeskeisiä työtapoja työhyvinvoinnin edistämiseksi työyhteisössä
 • on perehtynyt positiiviseen psykologiaan ja osaa hyödyntää siitä saatavaa tietoa terapeuttisessa viitekehyksessä
 • tunnistaa, milloin asiakas on syytä ohjata muu mielenterveyden ammattilaisen konsultaatioon
 • on perehtynyt alaan liittyvään lainsäädäntöön
 • tietää asianmukaiset tietosuoja- ja tietoturvavaatimukset ja osaa huolehtia niiden toteuttamisesta
 • tunnistaa velvollisuutensa myös yrittäjänä toimiessaan.

Koulutus antaa opiskelijalle valmiudet

 • asettaa tavoitteet lyhytterapialle
 • ohjata asiakkaan muutostyöskentelyä
 • arvioida lyhytterapian tuloksellisuutta systemaattisesti yhdessä asiakkaan kanssa
 • toimia lyhytterapeuttisessa työssä tavoitteellisesti, oikea-aikaisesti ja asiakaslähtöisesti.

Koulutuksen tavoitteena on myös

 • vahvistaa opiskelijan omaa työssä jaksamista, lisätä työn mielekkyyden kokemusta ja kehittää tavoitteellista ammatillista toimintaa
 • kehittää ja parantaa käytännön työtapoja ja hyödyntää niitä erilaisissa työ- ja toimintakulttuureissa.

 

Kiinnostuitko koulutuksesta?

Kysy lisää info(at)prowork.fi