Koulutukset

ProWork Valmennus Oy tarjoaa monenlaisia koulutuksia.

Ellet löydä sopivaa koulutusta valikoimastamme, ota rohkeasti yhteyttä ja kysy lisää info(at)prowork.fi

Kognitiivis-ratkaisukeskeinen lyhytterapeuttikoulutus 40 op

Nyt on mahtava tilaisuus kouluttautua lyhytterapeutiksi ja saada valmiudet sekä ratkaisukeskeisten että kognitiivisten työmenetelmien käyttöön. Nämä ovat yleisimmin käytetyt terapiamenetelmät, ja koulutus yhdistää nämä kaksi ainutlaatuisella tavalla. Koulutuksen käytyäsi sinulla on laajat ja erinomaiset valmiudet asiakkaittesi auttamiseen molempien terapiamenetelmien keinoin sekä niiden yhdistelmällä.

Lue lisää

Kognitiivis-ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen (nepsy) valmentaja -koulutus (30 op)

Kouluttaudu kognitiivis-ratkaisukeskeiseksi nepsyvalmentajaksi kätevästi työn ohessa. Koulutus sisältää runsaasti käytännön harjoittelua, joiden avulla opit hyödyntämään kognitiivisia, ratkaisukeskeisiä sekä kognitiivis-ratkaisukeskeisiää menetelmiä myös käytännön työssä. Koulutus tarjoaa paljon työkaluja myös nepsy-piirteitä omaavien läheisille. 

Lue lisää

Terapeuttista kirjoittamista metsässä

Terapeuttisessa kirjoittamisessa hyödynnetään ratkaisukeskeistä lähestymistapaa hyvinvointiin. Se muistuttaa meitä omasta vapaudestamme valita jatkuvasti – yhä uudelleen ja uudelleen – keitä me olemme ja mitä haluamme menneisyydestämme kantaa mukanamme. 

Kirjoittamisen ja sisäisen työskentelyn kautta on mahdollista astua lähemmäs vaihtoehtoisia tulevaisuuksia ja pistää aluille unelmien toteutumista edesauttava voimavarakeskeisen ajattelun kierre. 

Harjoitukset ohjaavat ajattelua omaan arvomaailmaan, tunteisiin, muistoihin ja unelmiin. 

Tietosuojakoulutus yrityksen tarpeisiin räätälöitynä

Tietosuoja-asetuksen osoitusvelvollisuus asettaa yritykselle lakisääteisen velvollisuuden kouluttaa ja ylläpitää henkilöstönsä tietosuojaosaamista. Ei riitä, että yritys noudattaa tietosuojalakeja ja -asetuksia, vaan sen on kyettävä myös osoittamaan, että se niitä noudattaa.

Lue lisää ja sovi tapaaminen asiantuntijamme kanssa

Muita koulutuksia:

 • Sovittelu (ml. työpaikkasovittelu)
 • Varhaisen tuen mallit ja niiden hyödyntäminen
 • Työnohjaajakoulutus
 • HR-koulutuksia
 • Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen
 • Työkykyjohtaminen
 • Työsuojelu
 • Häirintä ja epäasiallinen kohtelu
 • Työsuhde-edut
 • Tasapuolisuus ja yhdenvertainen kohtelu
 • Onnistunut palkkakeskustelu
 • Henkilötietojen käsittely ja käsittelyn ulkoistaminen
 • Miten varaudun yrittäjänä yllättäviin tilanteisiin (mm. vakava sairastuminen, kuolema). 

Meiltä saat apua myös:

 • Erilaisten selosteiden, ehtojen ym. laadintaan
 • Työsopimusten laadintaan ja työsopimusten päättämiseen
 • Erilaisiin sopimusasioihin 
 • Yrittäjän "varautumissuunnitelman" laatimiseen (mm. vakava sairastuminen tai kuolema; kuka on edunsaajasi, miten yrityksen käy em. tilanteissa jne)
 • Toimintamallien luomiseen mm. epäasiallisen kohtelun ennaltaehkäisyyn ja ristiriitojen selvittämiseen
 • Psyykkisen ja sosiaalisen kuormituksen vähentämisen keinojen löytämiseen