Koulutukset

ProWork Valmennus Oy tarjoaa monenlaisia koulutuksia.

Ellet löydä sopivaa koulutusta valikoimastamme, ota rohkeasti yhteyttä ja kysy lisää info(at)prowork.fi

Kognitiivis-ratkaisukeskeinen lyhytterapeuttikoulutus 40 op

Nyt on mahtava tilaisuus kouluttautua lyhytterapeutiksi ja saada valmiudet sekä ratkaisukeskeisten että kognitiivisten työmenetelmien käyttöön. Nämä ovat yleisimmin käytetyt terapiamenetelmät, ja koulutus yhdistää nämä kaksi ainutlaatuisella tavalla. Koulutuksen käytyäsi sinulla on laajat ja erinomaiset valmiudet asiakkaittesi auttamiseen molempien terapiamenetelmien keinoin sekä niiden yhdistelmällä.

Kouluttajina toimivat kognitiivis- ja ratkaisukeskeiset psykoterapeutit sekä lakimies.

Koulutus sisältää runsaasti käytännön harjoitteita, joiden avulla opit käyttämään taitoja myös asiakastyössä.  Koulutuksessa huomioidaan mahdollisuuksien mukaan myös osallistujien omia toiveita.

Koulutus on saanut erinomaiset arvostelut sen käyneiltä. 

Koulutus kestää noin 1,5 vuotta. Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena ja sen voi suorittaa joustavasti työn ohessa. 

Opiskelijana saat oikeudet myös Terapeuttini.fi -hakukoneeseen sekä apua profiilin luomiseen siten, että se parhaiten korostaa juuri sinun ammattitaitoasi ja henkilökohtaisia vahvuuksiasi.  

Seuraava koulutus alkaa 9.3.2024. Lue lisää ja ilmoittaudu

Tietosuojakoulutus yrityksen tarpeisiin räätälöitynä

Tietosuoja-asetuksen osoitusvelvollisuus asettaa yritykselle lakisääteisen velvollisuuden kouluttaa ja ylläpitää henkilöstönsä tietosuojaosaamista. Ei riitä, että yritys noudattaa tietosuojalakeja ja -asetuksia, vaan sen on kyettävä myös osoittamaan, että se niitä noudattaa.

Tietosuoja on juuri niin vahva kuin sen heikoin lenkki

Koska yrityksen tietosuojaa toteuttaa käytännössä sen henkilöstö, tietosuojalakeja voi noudattaa vain, jos yrityksen koko henkilöstö ymmärtää tietosuojan merkityksen ja miten henkilötietoja tulee lainmukaisesti käsitellä. Siksi on tärkeää, ja jopa välttämätöntä, että yritys kouluttaa koko henkilöstönsä säännöllisesti.

Milloin tietosuojakoulutus tulisi järjestää?

Tietosuojakoulutus tulisi järjestää säännöllisesti. Se, mitä säännöllisyys kunkin yrityksen kohdalla tarkoittaa, vaihtelee, mutta hyvänä nyrkkisääntönä voidaan pitää koulutuksen järjestämistä vuosittain. Säännöllisesti toteutettava tietosuojakoulutus on myös yritykselle yksi tärkeimmistä keinoista osoittaa, että se noudattaa tietosuojalakeja.

Miksi räätälöity koulutus?

Markkinoilla on paljon yleisluonteisia koulutuksia, jotka usein huonosti sopivat yrityksen tarpeisiin ja joiden joukosta on vaikeaa valita yritykselle sopivin.

Räätälöity koulutus mahdollistaa juuri teidän yrityksenne tarpeiden huomioimisen. Koulutuksessa voidaan käydä läpi johtoa tai yrityksen henkilöstöä askarruttavia kysymyksiä eikä vain yleisluonteisia periaatteita. Konkretia tuo tietosuojan osaksi arkea ja auttaa ymmärtämään, että se on osa jokapäiväistä työtä, ei mikään erillinen osa.

Koulutuspakettiin sisältyy palaveri yrityksen johdon, tietosuojavastaavan tai valitsemienne yritysten edustajien kanssa, jossa tarpeet käydään läpi. Näin varmistetaan, että saatte koulutuksesta parhaan mahdollisen hyödyn tehokkaasti, nopeasti ja vaivattomasti.

Ota yhteyttä ja kysy lisää info(at)prowork.fi

Muita koulutuksia:

 • Sovittelu (ml. työpaikkasovittelu)
 • Varhaisen tuen mallit ja niiden hyödyntäminen
 • Työnohjaajakoulutus
 • HR-koulutuksia
 • Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen
 • Työkykyjohtaminen
 • Työsuojelu
 • Häirintä ja epäasiallinen kohtelu
 • Työsuhde-edut
 • Tasapuolisuus ja yhdenvertainen kohtelu
 • Onnistunut palkkakeskustelu
 • Henkilötietojen käsittely ja käsittelyn ulkoistaminen
 • Miten varaudun yrittäjänä yllättäviin tilanteisiin (mm. vakava sairastuminen, kuolema). 

Meiltä saat apua myös:

 • Erilaisten selosteiden, ehtojen ym. laadintaan
 • Työsopimusten laadintaan ja työsopimusten päättämiseen
 • Erilaisiin sopimusasioihin 
 • Yrittäjän "varautumissuunnitelman" laatimiseen (mm. vakava sairastuminen tai kuolema; kuka on edunsaajasi, miten yrityksen käy em. tilanteissa jne)
 • Toimintamallien luomiseen mm. epäasiallisen kohtelun ennaltaehkäisyyn ja ristiriitojen selvittämiseen
 • Psyykkisen ja sosiaalisen kuormituksen vähentämisen keinojen löytämiseen