Tietosuojakoulutus tarpeisiinne räätälöitynä

Tietosuoja-asetuksen osoitusvelvollisuus asettaa yritykselle lakisääteisen velvollisuuden kouluttaa ja ylläpitää henkilöstönsä tietosuojaosaamista. Ei riitä, että yritys noudattaa tietosuojalakeja ja -asetuksia, vaan sen on kyettävä myös osoittamaan, että se niitä noudattaa.

Tietosuoja on juuri niin vahva kuin sen heikoin lenkki

Koska yrityksen tietosuojaa toteuttaa käytännössä sen henkilöstö, tietosuojalakeja voi noudattaa vain, jos yrityksen koko henkilöstö ymmärtää tietosuojan merkityksen ja miten henkilötietoja tulee lainmukaisesti käsitellä. Siksi on tärkeää, ja jopa välttämätöntä, että yritys kouluttaa koko henkilöstönsä säännöllisesti.

Milloin tietosuojakoulutus tulisi järjestää?

Tietosuojakoulutus tulisi järjestää säännöllisesti. Se, mitä säännöllisyys kunkin yrityksen kohdalla tarkoittaa, vaihtelee, mutta hyvänä nyrkkisääntönä voidaan pitää koulutuksen järjestämistä vuosittain. Säännöllisesti toteutettava tietosuojakoulutus on myös yritykselle yksi tärkeimmistä keinoista osoittaa, että se noudattaa tietosuojalakeja.

Miksi räätälöity koulutus?

Markkinoilla on paljon yleisluonteisia koulutuksia, jotka usein huonosti sopivat yrityksen tarpeisiin ja joiden joukosta on vaikeaa valita yritykselle sopivin.

Räätälöity koulutus mahdollistaa juuri teidän yrityksenne tarpeiden huomioimisen. Koulutuksessa voidaan käydä läpi johtoa tai yrityksen henkilöstöä askarruttavia kysymyksiä eikä vain yleisluonteisia periaatteita. Konkretia tuo tietosuojan osaksi arkea ja auttaa ymmärtämään, että se on osa jokapäiväistä työtä, ei mikään erillinen osa.

Koulutuspakettiin sisältyy palaveri yrityksen johdon, tietosuojavastaavan tai valitsemienne yritysten edustajien kanssa, jossa tarpeet käydään läpi. Näin varmistetaan, että saatte koulutuksesta parhaan mahdollisen hyödyn tehokkaasti, nopeasti ja vaivattomasti.

Ota yhteyttä ja kysy lisää info(at)prowork.fi